Dr hab. n. med. Zoran Stojcev

Foto

Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu w Bratysławie w 1988r. Po rocznym stażu w Bratysławie rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala w Słupsku. Kolejno zdobywał stopnie specjalizacji w chirurgii ogólnej - w 1991r. pierwszy stopień, a w 1995r. uzyskał tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. W tym samym roku zdobył również tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej. W 2000r. obronił pracę doktorską w Pomorskiej Akademii Medycznej. W 1997 r. utworzył i objął stanowisko kierownicze na, wydzielonym z chirurgii ogólnej, Oddziale Chirurgii Onkologicznej. Następnie w roku 2010 objął stanowisko Ordynatora połączonych Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej oraz Chirurgii Onkologicznej. Od listopada 2011 r., po zakończeniu budowy nowego szpitala na ul. Hubalczyków, pracuje w jednym z najbardziej nowoczesnych szpitali w Polsce. Odbył wiele staży i kursów w najbardziej renomowanych ośrodkach w kraju i zagranicą takich jak:

  • Szpital Św. Marka w Londynie,
  • Szpital Toranomon w Tokyo,
  • szpitale w Berlinie i Madrycie.

W pracy zawodowej łączy aktywność chirurgiczną z prowadzeniem projektów naukowych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji krajowych i zagranicznych, dotyczących aspektów klinicznych schorzeń leczonych na prowadzonych przez Niego oddziałach. Jako Macedończykowi, który studiował w Bratysławie a pracuje w Polsce, bliski jest Jego sercu duch pansłowiański w historii medycyny, co znalazło wyraz w wielu tekstach jakie napisał. Mimo różnorodnych wyzwań jakie przed sobą stawia, znajduje także czas na działalność dydaktyczną. Od wielu lat wykłada chirurgię na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Słupsku a od dwóch lat prowadzi też zajęcia dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Poświęca się również pracy organizacyjnej.

Jest członkiem towarzystw naukowych:

  • European Society of Surgical Oncology,
  • Towarzystwa Chirurgów Polskich,
  • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej,
  • Polskiego Towarzystwa Żywienia Poza i Dojelitowego.

W latach 2002-2012 był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Od tego roku jest przewodniczącym Gdańskiego Oddziału TCHP. W 2002r. zorganizował VIII zjazd PTCHO w Ustce i od tego czasu przewodniczy organizacji corocznych "Usteckich Dni Onkologicznych". W 2015r. obronił pracę habilitacyjną pt. "Markery molekularne w raku żołądka".